Kwartaalrapport: voor het eerst minder kinderen naar de kinderopvang

Het gemiddeld aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang nam in het tweede kwartaal van 2020 met 3.000 af ten opzichte van het eerste kwartaal. Voor het eerst in jaren is er geen sprake van toename, blijkt uit de tweede kwartaalrapportage kinderopvang. Dit blijkt uit een bericht op de website kinderopvangtotaal.

Enkel de buitenschoolse opvang kende in het tweede kwartaal een lichte stijging van 1.000 kinderen, naar 410.000 in totaal. De dagopvang zag een daling van gemiddeld 353.000 kinderen naar 349.000 kinderen. Ook de gastouderopvang zag het aantal kinderen gemiddeld met 1.000 afnemen.

Wel werden er bij alle opvangvormen gemiddeld meer uren per kind per maand afgenomen. In totaal gemiddeld 60,1 uur per kind per maand. In het eerste kwartaal van 2020 was dat gemiddeld 60 uur.

De uurprijzen van alle opvangsoorten zijn, net als in eerdere jaren, gestegen in het tweede kwartaal.

De arbeidsparticipatie van vrouwen en moeders met jonge kinderen (0-11) nam af. Dat geldt vooral voor vrouwen tussen de 35 en 45 jaar. Niet alleen vrouwen zijn minder gaan werken, ook mannen en vaders met jonge kinderen (0-11).