Sector pakt personeelstekorten actief en creatief aan

Kinderopvang werkt! deed onderzoek naar de wijzen waarop de sector oplossingen zoekt voor de personeelstekorten. Uit het rapport blijkt dat onder meer de volgende maatregelen worden toegepast:

  • nieuwe en bestaande medewerkers grotere contracten aanbieden;
  • combinatiebanen;
  • zij-instroom, bijvoorbeeld uit het middelbaar beroepsonderwijs;
  • betere werving, selectie en binding;
  • inzet van uitzendkracht en zzp-ers;
  • verdere verruiming van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerkers;
  • de beroepskracht-kindratio (bkr) bepalen op locatieniveau en niet op groepsniveau;
  • het formatief inzetten van de groepshulp naast de pedagogisch medewerkers op de babygroepen of op de bso

Bij combinatiebanen voeren medewerkers meerdere functies uit. Het meest wordt de combinatie met onderwijs genoemd: pedagogisch professionals geven bijvoorbeeld sportles op de basisschool en stromen ’s middags door naar de bso-groep. Kinderopvangorganisaties noemen ook als optie voor combinatiebanen om administratieve taken binnen de eigen organisaties uit te voeren, naast het werken op de groep. Door deze oplossingen kunnen met name bso-medewerkers een groter contract krijgen en krijgt bijvoorbeeld het onderwijs of de eigen organisatie extra mankracht.

Aan het onderzoek namen 163 organisaties (samen goed voor 41.000 medewerkers) deel.

82% van deze organisaties hebben een tekort aan pedagogisch medewerkers op de dagopvang, 87% op de buitenschoolse opvang en 51% op de peuteropvang. Het tekort aan personeel levert bij de meeste organisaties (80%) wachtlijsten op en bij 52% loopt de wachttijd van de wachtlijsten verder op. Bij 62% wordt het management ingezet op de groepen. 48% geeft aan concessies te moeten doen aan kwaliteitsdoelen bij het aannemen en inzetten van personeel. Zelfs 29% ziet zich genoodzaakt regels te overtreden als gevolg van het tekort aan personeel. Vooral de grote organisaties ervaren flinke gevolgen van het personeelstekort.