Rekenkamer kritisch over verantwoording coronasubsidie onderwijs

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2020 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eén van de conclusies is dat de verantwoording over de coronasubsidie van vorig jaar (Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s Onderwijs 2020-2021 (IOP)) voor verbetering vatbaar is.

Zo geeft de Rekenkamer in haar rapport aan: ‘Het is niet te zeggen of scholen met hun inhaal- en ondersteuningsprogramma’s de beoogde leerlingen ‘in een kwetsbare positie’ bereiken, en of deze door de programma’s hun achterstanden inlopen. Wij verwachten dat straks inzicht ontbreekt in de mate waarin en de wijze waarop de onderwijsachterstanden van de beoogde kwetsbare leerlingen met de programma’s zijn ingelopen. Zonder dit inzicht lopen de ministers het risico dat zij hieraan geld blijven uitgeven zonder te weten of hun investering het gewenste effect heeft. Temeer nu € 8,5 miljard wordt ingezet voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), bevelen wij aan om dit inzicht zowel op schoolniveau als op landelijk niveau te genereren. Wij wijzen erop dat bestedingsvrijheid niet uitsluit dat scholen wordt verzocht beleidsinformatie te verzamelen om zicht te krijgen op maatschappelijke resultaten van extra geld.’