VO-raad herziet klokkenluidersregeling

De bestaande klokkenluidersregeling in het voortgezet onderwijs moet aangepast worden. Dit volgt uit een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter moet beschermen. De aanleiding voor deze richtlijn was dat niet elke Europese lidstaat regelgeving had om klokkenluiders te beschermen.

De belangrijkste veranderingen voor werkgevers zijn:

 • De onderwerpen waarover melding kan worden gemaakt zijn uitgebreid met het zogenaamde Unierecht.
 • De doelgroep is breder en omvat naast werknemers voortaan ook stagiairs, sollicitanten, aannemers etc.
 • De bewijslast is omgekeerd – van melder naar werkgever.
 • Vrijwaring van melder in gerechtelijke procedures.
 • Direct extern melden (bij o.a. het Huis voor Klokkenluiders dan wel de Stichting Onderwijsgeschillen) is mogelijk. Voorheen moest er eerst intern melding worden gemaakt, hetgeen nog steeds de voorkeur heeft, maar de verplichte interne melding is dus geschrapt.
 • Bescherming van de identiteit (privacy) van de melder.
 • Er is een uitgebreide meldprocedure, met daarin aandacht voor:
  • Mogelijkheid tot zowel mondelinge als schriftelijke melding
  • Ontvangstbevestiging
  • Feedback
  • Registratieplicht van mondelinge meldingen, conform de wet bescherming klokkenluiders

Bestaande modelklokkenluidersregelingen zijn niet meer up-to-date met de laatste wetgeving. Daarom heeft de VO-raad een nieuwe modelklokkenluidersregeling gepubliceerd. Op de website van de VO-raad is deze nieuwe regeling te vinden, alsmede een toelichting op de nieuwe Europese richtlijn en een toelichting op de relatie tussen de regeling en de code goed onderwijsbestuur van de VO-raad.