Meerjarenbegrotingsmodellen samenwerkingsverbanden in de wachtkamer

Zoals u van ons gewend bent, lanceren we zo snel mogelijk na de zomervakantie de nieuwste versie van ons meerjarenbegrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo. Dit model heeft als basisjaar het eerstvolgende begrotingsjaar en bevat alle actuele gegevens die de grondslag vormen voor een betrouwbare meerjarenbegroting.

Op dit moment kunnen we nog niet aangeven of het ook dit jaar mogelijk is de versie 10.0 voor de jaren 2023 en verder direct na de zomervakantie te lanceren. De modellen voor samenwerkingsverbanden po en vo zijn weliswaar gereed en technisch getest. Maar voor een goede werking van het model zijn we afhankelijk van betrouwbare leerlingaantallen en bekostigingstarieven. Het zal u niet zijn ontgaan dat DUO de leerlingaantallen van de nieuwe teldatum 1 februari 2022 voor de samenwerkingsverbanden nog niet heeft kunnen publiceren. Dit heeft onder andere te maken met de combinatie vereenvoudiging bekostiging en de overgang van BRON naar ROD. Daar komt bij dat OCW deze informatie nodig heeft om de bekostigingstarieven te berekenen.

Zodra er meer duidelijkheid is informeren wij u uiteraard.