Nettobijdrage kinderopvang gaat flink omhoog voor lage- en middeninkomens

In een publicatie van de Nationale Onderwijsgids (NOG) wordt gesteld dat mensen met lage- en middeninkomens in 2022 flink meer gaan betalen voor kinderopvang. De nettobijdrage neemt met honderden euro’s toe. Dat komt doordat de overheid het maximum uurtarief met circa 0,5% verhoogt, terwijl de kinderopvangorganisaties door kostenstijgingen hogere prijsverhogingen zullen doorvoeren.

Het verschil moet door de ouder worden betaald. Mensen met de lage- en middeninkomens worden hierdoor het hardst getroffen. De nettobijdrage voor ouders met lage inkomens stijgt met 74%. Ouders met middeninkomens betalen netto 15% tot 47% meer dan in 2021. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde bruto prijsstijging van 3,43% door de kinderopvangbranche.

NOG stelt ook dat de meerderheid van de ouders niet goed geïnformeerd is over de nettobijdrage voor 2022. Veel ouders kennen de nettobijdrage niet of kunnen deze niet zelf berekenen. Maar 20% van de kinderopvangorganisaties heeft een rekentool op de website staan. Om ouders te helpen kunnen kinderopvangorganisaties op een gemakkelijke manier een rekentool installeren via Nettobijdrage. Via de website van hun kinderopvangorganisatie kunnen ouders vervolgens anoniem hun opvangwens, inkomen en werksituatie opgeven. Daarna kunnen zij meteen hun nettobijdrage downloaden.