Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs

Er is een nieuwe editie van de Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs verschenen. De nieuwsbrief informeert over drie onderwerpen:

  • de verwerking van aanvullende Rijksbijdragen (bijvoorbeeld NPO gelden) in de jaarrekening;
  • de verwerking van een subsidie waarvoor een onderwijsinstelling als penvoerder optreedt;
  • vijf bijeenkomsten die dit najaar over verslagleggingsthema’s  worden georganiseerd door de afdeling jaarverslaggeving van het ministerie.