Nieuwe subsidieronde doorstroomprogramma’s po-vo

Vanaf 20 februari tot 30 april 2022 is weer subsidie beschikbaar voor het inrichten van een doorstroomprogramma po-vo. Niet alle leerlingen krijgen vanuit hun eigen omgeving goede ondersteuning bij het leren en hun onderwijsloopbaan.  Voor sommige leerlingen kan daarmee de overstap naar – een passende plek in – het vo lastiger zijn. Via een doorstroomprogramma po-vo kunnen scholen deze leerlingen ondersteunen bij de overstap en kansen bieden. Tijdens een doorstroomprogramma is er in ieder geval aandacht voor twee van de drie onderstaande inhoudelijke leerlijnen:

 • Het versterken van cognitieve vaardigheden, zoals taal- en leesvaardigheden en rekenen.
 • Het versterken van metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren, effectieve werkhouding en plannen ten behoeve van de overgang naar het vo.
 • Het inzetten op omgevingsfactoren buiten de klas, bijvoorbeeld het:
  • vergroten van ouderbetrokkenheid;
  • vergroten of benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving;
  • versterken van sociale vaardigheden;
  • het begeleiden bij de schoolkeuze;
  • brede loopbaanoriëntatie.

Doel is dat leerlingen zo hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten en beter begeleid worden, zodat ze soepel en op het juiste niveau kunnen doorstromen. Leerlingen volgen het doorstroomprogramma zowel in groep 8 als in het eerste leerjaar van het vo. Po en vo-scholen kunnen in samenwerking de subsidie van 20 februari t/m 30 april 2022 aanvragen via Rijksoverheid.nl. Op deze website staat ook meer informatie over de subsidiebedragen en voorwaarden.