Onderhandelaarsakkoord over cao voortgezet onderwijs

De sociale partners hebben een Onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao voor het voortgezet onderwijs. Hierin is een loonsverhoging van 4,75% opgenomen en zijn afspraken gemaakt over de besteding van de € 300 miljoen die beschikbaar is voor werkdrukverlichting. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023. In het Onderhandelaarsakkoord is naast de structurele loonsverhoging per 1 juli 2022 een eenmalige uitkering van € 500 bij een volledige aanstelling opgenomen. Het ondersteunend personeel ontvangt in oktober een jaarlijkse uitkering van € 275.

De helft van het voor werkdrukverlichting beschikbare budget (€ 150 miljoen) wordt besteed via een collectieve aanpak waarin schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel gezamenlijk in overleg treden over de op hun school te nemen maatregelen.

Laat een reactie achter