DUO presenteert informatietool over toeslagen voor geïsoleerde vestigingen

De in 2022 geïntroduceerde vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs omvat vormen van aanvullende bekostiging voor geïsoleerde vestigingen. Voor geïsoleerde vestigingen is het moeilijker om samen te werken, omdat er geen scholen in de buurt zijn met hetzelfde aanbod. Deze geïsoleerde vestigingen ontvangen daarom naast basisbekostiging ook aanvullende bekostiging. Het doel hiervan is om het aanbod in de regio in stand te houden, zodat leerlingen op fietsafstand naar school kunnen. 

De aanvullende bekostiging bestaat uit 2 onderdelen:

  • Toeslag voor geïsoleerde vestigingen; 
  • Extra toeslagen voor kleine geïsoleerde brede scholengemeenschappen of kleine brede vestigingen die volledig geïsoleerd liggen.

In de informatietool vindt een schoolbestuur  informatie over per bestuur, school en vestiging. En een uitleg waarom een vestiging wel of niet geïsoleerd ligt en welke geïsoleerde vestigingen in een cluster liggen. Ook kan men hier zien voor welke toeslag(en) men in aanmerking komt. De tool heeft als doel te informeren. Men kan hieraan geen rechten ontlenen.

Uitzonderingsscholen die al aanvullende bekostiging ontvangen op basis van de regeling Scholen in uitzonderlijke omstandigheden zijn uitgesloten van deze regeling.