DUO publiceert indicatie (vereenvoudigde) bekostiging 2023 voor bao en sbo scholen

DUO heeft voor schoolbesturen primair onderwijs een indicatie van de toekomstige lump sum bekostiging per 1-1-2023 gepubliceerd (exclusief de overgangsregeling). En de PO-Raad heeft hier een toelichting bij geschreven.Onderwijsorganisaties kunnen met de indicatieve informatie van DUO een indruk krijgen van de beschikking die ze vanaf 2023 krijgen voor hun lumpsum bekostiging. Als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging verandert de hoogte van de bekostiging en samenstelling van de beschikking. De informatie per school is nu via het bestuursnummer beschikbaar bij de instellingsinformatie op de website van DUO.