Ondersteuning bij het opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

Uit de Verbeteraanpak passend onderwijs vloeit voort dat elk samenwerkingsverband passend onderwijs uiterlijk aan het einde van schooljaar 2021-2022 met leerlingen en ouders een onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt inricht dat gaat informeren, steunen en signaleren.

Bij het Steunpunt passend onderwijs is nu een leidraad beschikbaar die samenwerkingsverbanden informeert bij het opzetten van zo’n ouder- en jeugdsteunpunt. De leidraad geeft aan welke functies een ouder- en jeugdsteunpunt moet vervullen en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Daarnaast geeft de leidraad praktische tips voor de oprichting. Ook start er een vliegende brigade die de komende periode de ontwikkeling van ouder- en jeugdsteunpunten bij samenwerkingsverbanden gaat stimuleren.