Ontwerpbesluit kinderopvang toeslag 2021 gepubliceerd

Het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021 is gepubliceerd.

De maximum uurprijzen voor de kinderopvang worden in 2021 waarschijnlijk verhoogd met 3,5 procent. Dat staat in het ontwerpbesluit dat staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Jaarlijks worden de maximaal te vergoeden uurprijzen van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Dit betekent dat ouders, afhankelijk van hun inkomen, maximaal recht hebben op deze vergoeding (kinderopvangtoeslag) per uur opvang. Onderstaande tabel toont de stijging van de uurprijzen.

De voorgestelde verhoging van de maximum uurprijzen heeft te maken met de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor het kalenderjaar 2021 (2,98 procent). Daarnaast is een correctie toegepast op de indexering voor dit jaar (0,52 procent), omdat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor 2020 naar boven is bijgesteld.

Het ontwerpbesluit is een concept dat eerst nog bij de Tweede Kamer en de Raad van State ter advies wordt voorgelegd. In het najaar wordt de knoop doorgehakt.

Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen zijn met ingang van 1 januari geïndexeerd. De toetsingsinkomens worden naar verwachting verhoog met 2,07 procent.