Ook sectorkinderopvang gaat gebruik maken van de scholingssubsidie STAP

De STAP-regeling (STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie) vervangt per 1 januari 2022 de aftrek scholingskosten van inkomstenbelasting. De reden hiervoor is dat juist de mensen voor wie deze aftrekpost bedoeld was, hier weinig gebruik van maakten. Bijvoorbeeld flexwerkers, werkzoekenden of mensen met een kleine beurs. De overheid wil met de STAP-regeling meer mensen ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling. De STAP-regeling is bedoeld voor alle medewerkers en werkzoekenden die hun positie op de arbeidsmarkt willen versterken. Werkzoekenden en werkenden kunnen jaarlijks eenmalig maximaal € 1.000 subsidie aanvragen bij het UWV. Er zijn elk jaar zes momenten om de eenmalige jaarlijkse aanvraag te doen. Het eerste moment is 1 maart 2022. 

De organisatie Kinderopvang werkt! zorgt voor branche-erkenning van scholing binnen de sector. Deze organisatie regelt ook dat de scholingen voor de sector kinderopvang in het STAP-scholingsregister opgenomen worden. Voor medewerkers in kinderopvang komen branche-erkende scholingen pedagogiek 0-13 jaar en branche-erkende scholing voor coaching in aanmerking. Dat geldt ook voor scholingen voor werken met 0-jarigen, ofwel scholingen die door de Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) branche-erkend zijn.