Overleg tussen VO-raad en Belastingdienst over uitruilregeling 2021

In de rubriek Algemeen in deze Infinite Update schreven we over het vervallen per 31 december 2020 van de uitzonderingsbepaling rondom de vaste reiskostenvergoeding. Het vervallen van de uitzonderingsbepaling heeft ook gevolgen voor een tussen de VO-raad en de Belangdienst jaarlijks af te spreken uitruilregeling. De VO-raad en de Belastingdienst hebben in voorgaande jaren een “Regeling (aanvullende) reiskostenvergoeding” afgesproken. Via deze regeling kunnen werknemers in het voortgezet onderwijs (een deel van) hun eindejaarsuitkering ruilen voor een (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. In een bericht op de website van de VO-raad wordt uitgelegd hoe de raad tot nieuwe afspraken wil komen.