Uitzondering vaste reiskostenvergoedingen vervalt per 2021

Staatssecretaris Vijlbrief heeft een actualisatie van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis

In verband met de coronacrisis mogen werkgevers vaste reiskostenvergoedingen gedurende heel 2020 door laten lopen. Per 2021 moeten werkgevers het reispatroon van de werknemer echter opnieuw in kaart brengen. Thuiswerkdagen mogen vanaf dan niet langer als reisdagen worden aangemerkt.

Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste reiskostenvergoeding af te spreken. Voor veel werknemers hebben de maatregelen rondom de coronacrisis echter tot een verandering van hun reispatroon geleid. Normaal gesproken brengt een dergelijke verandering met zich mee dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen.

In verband met corona heeft de staatssecretaris hierop een uitzondering gemaakt, die inhoudt dat een werkgever gedurende het jaar 2020 voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen hoeft te verbinden aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. Wel moet er dan voor 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht op de vergoeding zijn ontstaan.

De uitzondering geldt tot 31 december 2020, daarna komt deze te vervallen. Dit betekent dat werkgevers het (veranderde) reispatroon woon-werk van hun werknemers goed in kaart moeten brengen. Ze moeten een eventuele verandering toetsen aan de fiscale eisen (bijvoorbeeld de 36 wekeneis) en nagaan of zij nog een vaste vergoeding kunnen geven.