Overzicht aan te leveren beleidsinformatie via XBRL – 25 januari 2023

In onze vorige Update schreven wij over de verplichte rapportage inzake de voortgang banenafspraak via het beleidsportaal XBRL. Gezien de onduidelijkheid bij veel besturen welke beleidsinformatie via dat beleidsportal moet worden aangeleverd, heeft de PO-Raad bij het ministerie van OCW een overzicht hiervan opgevraagd. Hier kunt u een Excel bestand met dit overzicht downloaden.