Overzichten financiële regelingen corona

Zowel de VO-raad als de PO-Raad hebben op hun website overzichten gepubliceerd van regelingen waarmee extra middelen beschikbaar zijn of komen om de gevolgen van de corona-crisis te bestrijden.

De VO-raad biedt onder meer een uitvoerig Excel-bestand waarin de regelingen (NPO en overig) worden opgesomd en toegelicht en tevens informatie wordt vertrek over looptijden en bedragen.

Ook de PO-Raad maakte een overzicht van alle financiële regelingen rondom corona.