Reactie minister op rapport bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs

Op 1 april 2020 ontving de Tweede Kamer het rapport ‘Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs’ van bureau Regioplan. Wij schreven hierover in Infinite Update van 15 april 2020. Onlangs heeft de minister op dit rapport gereageerd.

Enerzijds gaat het rapport over samenwerkingsvormen op bestuurlijk niveau. In reactie op dit deel schrijft de minister onder meer dat hij niet van plan is om bepaalde samenwerkingsvormen te verbieden. Incidenteel wordt gekozen voor een holding of personele unie als samenwerkingsvorm. Wel benadrukt hij fusie een betere en logischere samenwerkingsvorm te vinden.

Anderzijds gaat het rapport over samenwerking op vestigingsniveau. Uit dit deel van het onderzoek van Regioplan blijkt dat een substantieel aantal bestuurders belemmeringen ervaart bij gewenste samenwerking op vestigingsniveau, bijvoorbeeld het vereiste dat leerlingen op één BRIN ingeschreven moeten staan, de 50-procentregel en de verschillende toezichtkaders en bekostigingssystemen. Daarom start de minister na de zomer een interactief proces met bestuurders en belanghebbenden in het voortgezet onderwijs. Hierin zullen succesfactoren worden gedeeld en de belemmeringen verder in kaart worden gebracht, waarna met de deelnemers naar passende oplossingsrichtingen zal worden gezocht.