Ruim 80% vo medewerkers (zeer) tevreden met hun baan

De NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland, uitgevoerd door TNO. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren in Nederland. Sinds 2018 laat het ministerie van OCW de steekproef voor het po en vo uitbreiden zodat een representatief beeld van deze sub-sectoren gegeven kan worden. De NEA informeert onder andere naar (tevredenheid over) de kwaliteit van de arbeid. Ook worden vragen gesteld over gezondheid, employability, mobiliteit en doorwerkleeftijd.
VOION, het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, heeft het rapport ‘NEA 2021 Tabellen sector onderwijs’ (TNO, mei 2022) geanalyseerd voor het voortgezet onderwijs. Uit de analyse blijkt dat 82,7% van de werknemers in het vo (zeer) tevreden is met hun baan. Ondanks deze grote baantevredenheid, komen burn-out klachten in het vo vaker voor dan in de andere sectoren in Nederland (25,5% versus 17,0%). Een grote meerderheid van de werknemers (66%) vindt dat er aanvullende maatregelen tegen werkdruk nodig zijn in het vo, onder docenten is dit percentage zelfs 73%. VOION heeft een factsheet opgesteld met de resultaten uit de vo-sector op een aantal thema’s uit de NEA, naar functiegroep, uitgelicht.