Tijdelijk extra middelen in verband met verwachte groei (v)so en pro

In de rubriek Algemeen leest u over de € 8,5 miljard die de komende jaren via het Nationaal Programma Onderwijs (NOP) geïnvesteerd wordt in de sector onderwijs om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. In de documenten over het NOP valt ook te lezen dat de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo tijdelijk extra geld krijgen, omdat verwacht wordt dat als gevolg van de corona-crisis tijdelijk meer leerlingen onderwijs zullen volgen in het (v)so en het praktijkonderwijs. Nadere informatie volgt later.