Wijziging Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs gepubliceerd in de Staatscourant

Onlangs zijn in de Staatscourant enkele wijzigingen gepubliceerd in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). De wijzigingen werden in januari 2021 al gecommuniceerd met de Tweede Kamer.

In de eerste plaats is de RJO gewijzigd in verband met de verplichting om toelichting te geven wanneer de zogenoemde ‘signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen’ wordt overstegen. Met deze wijziging wordt de signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen met ingang van verslagjaar 2020 een vast onderdeel van de financiële verantwoording, zoals in de brief van 29 juni 2020 aan de Tweede Kamer werd gemeld.

Daarnaast is een verlenging van de overgangsregeling betreffende de voorziening groot onderhoud opgenomen (artikel 4, lid 1c, RJO). De overgangsregeling met betrekking tot de verwerking van de voorziening groot onderhoud, die in 2019 is geïntroduceerd, wordt tot en met boekjaar 2022 verlengd. Dit vanwege het feit dat schoolbesturen tijd nodig hebben voor het aanpassen van hun meerjarenonderhoudsplannen én (onderhouds)administratie.

Ook is een aangepast model G2 toegevoegd. Aanleiding voor het opnemen van dit model is het feit dat het huidige model niet altijd eenvoudig kan worden toegepast.

Laat een reactie achter