Vergoedingsbedragen kinderopvang 2021 bekend

De nieuwe vergoedingsbedragen voor gebroken diensten (artikel 6.10 in de cao), reiskosten woon-werkverkeer (artikel 6.5 in de cao, uitgewerkt in bijlage 6) en dienstreizen (artikel 6.6 in de cao, uitgewerkt in bijlage 6) voor de kinderopvangsector zijn bekend. De bedragen zijn per 1 januari 2021 aangepast aan de prijsstijging over de periode oktober 2019 tot oktober 2020.

De vergoedingsbedragen zijn opgenomen in de cao Kinderopvang worden elk jaar geïndexeerd. De indexatie voor 2021 leidt voor een aantal, niet alle, vergoedingen tot een hoger vergoedingsbedrag. De gewijzigde bedragen zijn vetgedrukt in onderstaande tabel, die gepubliceerd werd door kinderopvang-werkt.nl.