Verplichte rapportage voortgang banenafspraak vanaf verslagjaar 2022 – 16 december 2022

Op 16 december 2022 heeft minister Bruins Slot (Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang in de werkagenda’s banenafspraak aan de hand van de rapportages van de publieke sectoren over de realisatie van de banenafspraak in 2021, die zij medio 2022 heeft ontvangen.
De banenafspraak betreft het bestuurlijk akkoord dat de publieke sectoren (overheid en onderwijs) in 2019 hebben gesloten om voor 2027 in totaal 125.000 banen te creëren voor mensen die niet zonder hulp het minimumloon kunnen verdienen. Jaarlijks rapporteren de sectoren hierover aan de minister die vervolgens de Tweede Kamer informeert. Tot nu toe worden de realisatiecijfers in het voortgezet en primair onderwijs nog niet bijgehouden. Reden hiervan is het grote aantal besturen in het funderend onderwijs en het feit dat de sectorraden de kwantitatieve aantallen niet bij ieder schoolbestuur kunnen ophalen, zoals in het mbo wel gebeurt.
Om die reden verplicht OCW vanaf verslagjaar 2022 besturen om te rapporteren over de banenafspraak, zoals in juli 2022 door minister Schouten (Pensioenen, participatie en armoede) al aangekondigd.
De rapportage geschiedt door het beantwoorden van een aantal vragen die vanaf maart/april 2023 in het beleidsportaal XBRL staan.