Weinig onderwijsdossiers controversieel verklaard

Als een kabinet valt, neemt het vanaf dat moment geen politiek gevoelige besluiten meer. Nu het derde kabinet-Rutte demissionair is, is per ministerie bepaald welke dossiers controversieel zijn en welke niet. Onderstaande lijst bevat de beoordeling van lopende dossiers die betrekking hebben op het primair en/of het voortgezet onderwijs:

Wel controversieel:

 • Dossier Thuisonderwijs
 • Dossier Leven Lang Ontwikkelen
 • Dossier Curriculum funderend onderwijs

Niet controversieel:

 • Afschaffing lerarenregister en registervoorportaal
 • Schooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 • Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs
 • Kwalificatie docenten en minimumaantal uren bewegingsonderwijs
 • Beëindiging Vervangingsfonds en modernisering Participatiefonds
 • Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs
 • Doorstroom basisonderwijs > voortgezet onderwijs en doorstroomtoetsen
 • Bevordering kleinere klassen basisonderwijs
 • Verlengde kwalificatieplicht
 • Acceptatieplicht