Ziekteverzuim kinderopvang recordhoog in 2021

Nog nooit waren er zoveel medewerkers in de kinderopvang ziek als in 2021. Dat blijk uit cijfers van het CBS. Gemiddeld meldden kinderopvangmedewerkers zich in 2021 6,9% van hun werkdagen ziek. In het najaar van 2021 was het percentage nog hoger: toen was het ziekteverzuim 7,5%. Opvallend is dat het ziekteverzuimpercentage al 12 jaar lang vrijwel elk jaar een stijgende lijn laat zien. Zo was het ziekteverzuimpercentage in 2010 gemiddeld nog 4,5% procent, maar in 2020 al 6,4%. Het is goed denkbaar dat het coronavirus de cijfers flink omhoog laat schieten, maar daarover zegt de grafiek niets.