Concept bedragen 2023 bekend

Het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2023 is gepubliceerd. Dit besluit bevat onder meer: de maximale uurprijzen voor kinderopvangtoeslag, indexeringscijfers, het loslaten van de KGU (Koppeling Gewerkte Uren) bij de toeslag en het bekostigen van extra toezicht op de gastouderopvang. In het (ontwerp)besluit staat onder meer te lezen:

  • voor het berekeningsjaar 2023 worden de uurprijzen van de dagopvang en BSO geïndexeerd met 5,58% en van de gastouderopvang met 3,22%. Deze hoge indexering heeft te maken met de coronacrisis en de effecten van de oorlog in Oekraïne op de inflatie;
  • de maximale uurprijzen worden: dagopvang € 8,97, BSO  € 7,72 en gastouderopvang € 6,73;
  • werkende ouders komen op jaarbasis in aanmerking voor kinderopvangtoeslag voor het maximum van 230 uren kinderopvang per kalendermaand, vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin zij werken;
  • het verlagen van de maximum uurprijs gastouderopvang is volgens het ministerie nodig om de kosten van het intensievere toezicht op de gastouderopvang te dragen. De kwaliteit in de gastouderopvang is gemiddeld voldoende en vergelijkbaar met de reguliere dagopvang, maar kent relatief grote uitschieters naar boven en naar beneden. Met name de grote uitschieters naar beneden baren de overheid zorgen. Intensiever toezicht door de GGD maakt het mogelijk dat jaarlijks 50% van de gastouders controle krijgt, in plaats van de huidige 14%. De slecht presterende gastouders komen daardoor eerder aan het licht. 

Zodra de Tweede Kamer akkoord is met dit ontwerpbesluit, gaat het nog langs de Raad van State. In augustus wordt een definitieve wijziging verwacht.