Wetenschappers pleiten voor prijsregulering kinderopvang

Drie wetenschappers hebben in een artikel in ESB, een vakblad voor economen, onder meer gepleit voor prijsregulering in een nieuw kinderopvangstelsel. Ze schrijven hierin dat een forse subsidie door de overheid de kansen verhoogt op een stevige tariefsverhoging. Daarmee kan kinderopvang te duur worden voor lage inkomens. In hun artikel geven Janneke Plantenga (hoogleraar aan de Universiteit Utrecht), Paul Leseman (hoogleraar Universiteit Utrecht) en Thomas van Huizen (universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht) aan dat kinderopvang van grote waarde is voor de ontwikkeling van kinderen. Op de website van de Branchevereniging voor Maatschappelijke Kinderopvang staat een uitgebreide samenvatting van het artikel.

De wetenschappers geven aan dat het reguleren van de prijs nodig is om ongewenste neveneffecten te voorkomen. Hoe verder de feitelijke uurprijs verwijderd is van het door de overheid vergoede maximum-uurtarief, hoe duurder en ontoegankelijker de kinderopvang voor de lagere inkomens wordt. Het reguleren van de prijs maakt de markt ook minder aantrekkelijk voor private equity. En zonder prijsregulering zou de ambitie van goed toegankelijke voorzieningen voor álle kinderen steeds verder uit het beeld raken.