Meerjarenbegrotingsmodellen samenwerkingsverbanden in de wachtkamer

Zoals u van ons gewend bent, lanceren we zo snel mogelijk na de zomervakantie de nieuwste versie van ons meerjarenbegrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo. Dit model heeft als basisjaar het eerstvolgende begrotingsjaar en bevat alle actuele gegevens die de grondslag vormen voor een betrouwbare meerjarenbegroting. Op dit moment kunnen we nog niet…

Lees meer

Meer inzet werknemers in opleiding toegestaan

Kinderopvangorganisaties mogen de komende twee jaar meer werknemers in opleiding inzetten, heeft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) besloten. Dit kan de hoge werkdruk en personeelstekorten in de sector verlichten. Het afgelopen half jaar mochten kinderopvangorganisaties tijdelijk meer werknemers in opleiding inzetten en werd het toezicht versoepeld. Deze maatregelen zouden op 1 juli…

Lees meer

Ziekteverzuim kinderopvang recordhoog in 2021

Nog nooit waren er zoveel medewerkers in de kinderopvang ziek als in 2021. Dat blijk uit cijfers van het CBS. Gemiddeld meldden kinderopvangmedewerkers zich in 2021 6,9% van hun werkdagen ziek. In het najaar van 2021 was het percentage nog hoger: toen was het ziekteverzuim 7,5%. Opvallend is dat het ziekteverzuimpercentage al 12 jaar lang…

Lees meer

Concept bedragen 2023 bekend

Het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2023 is gepubliceerd. Dit besluit bevat onder meer: de maximale uurprijzen voor kinderopvangtoeslag, indexeringscijfers, het loslaten van de KGU (Koppeling Gewerkte Uren) bij de toeslag en het bekostigen van extra toezicht op de gastouderopvang. In het (ontwerp)besluit staat onder meer te lezen: voor het berekeningsjaar 2023 worden de uurprijzen van de dagopvang…

Lees meer

Wetenschappers pleiten voor prijsregulering kinderopvang

Drie wetenschappers hebben in een artikel in ESB, een vakblad voor economen, onder meer gepleit voor prijsregulering in een nieuw kinderopvangstelsel. Ze schrijven hierin dat een forse subsidie door de overheid de kansen verhoogt op een stevige tariefsverhoging. Daarmee kan kinderopvang te duur worden voor lage inkomens. In hun artikel geven Janneke Plantenga (hoogleraar aan de…

Lees meer

Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao primair onderwijs

Onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden AOb/FNV, CNV Connectief, FvOv en AVS zijn het eens geworden over een nieuwe cao in het primair onderwijs. De cao loopt van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023. Het onderhandelaarsakkoord wordt door alle onderhandelende partijen voorgelegd aan hun achterban. Bij instemming wordt de cao definitief…

Lees meer

DUO publiceert indicatie (vereenvoudigde) bekostiging 2023 voor bao en sbo scholen

DUO heeft voor schoolbesturen primair onderwijs een indicatie van de toekomstige lump sum bekostiging per 1-1-2023 gepubliceerd (exclusief de overgangsregeling). En de PO-Raad heeft hier een toelichting bij geschreven.Onderwijsorganisaties kunnen met de indicatieve informatie van DUO een indruk krijgen van de beschikking die ze vanaf 2023 krijgen voor hun lumpsum bekostiging. Als gevolg van de…

Lees meer

Onderhandelaarsakkoord over cao voortgezet onderwijs

De sociale partners hebben een Onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao voor het voortgezet onderwijs. Hierin is een loonsverhoging van 4,75% opgenomen en zijn afspraken gemaakt over de besteding van de € 300 miljoen die beschikbaar is voor werkdrukverlichting. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023. In het Onderhandelaarsakkoord is…

Lees meer

DUO presenteert informatietool over toeslagen voor geïsoleerde vestigingen

De in 2022 geïntroduceerde vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs omvat vormen van aanvullende bekostiging voor geïsoleerde vestigingen. Voor geïsoleerde vestigingen is het moeilijker om samen te werken, omdat er geen scholen in de buurt zijn met hetzelfde aanbod. Deze geïsoleerde vestigingen ontvangen daarom naast basisbekostiging ook aanvullende bekostiging. Het doel hiervan is om het aanbod in…

Lees meer