Infinite Finance Festival

Infinite Financieel ondersteunt al 15 jaar onder meer controllers, bestuurders, beleidsmedewerkers en toezichthouders in de sectoren onderwijs en opvang bij goede bedrijfsvoering. Om dit te vieren organiseren we een Finance Festival over belangrijke ontwikkelingen in de bedrijfsvoering in de komende tien jaar. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van financieel management en bedrijfsvoering, is…

Lees meer

15 jaar Infinite Financieel – Finance Festival – Toekomstbestendige bedrijfsvoering in 1 dag!

Sinds 2007 ondersteunt, stimuleert en inspireert Infinite Financieel organisaties om een goede bedrijfsvoering en gedegen financieel management te realiseren. Op 23 juni 2022 vieren we ons 15 jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan organiseren we een Finance Festival waarin alles over toekomstbestendige bedrijfsvoering aan bod komt in 1 dag. De verbinding tussen de bedrijfsvoering en de…

Lees meer

Infinite Update – 24 maart 2022

In deze nieuwe editie van Infinite Update leest u onder meer over ontwikkelingen waar organisaties op moeten anticiperen. Zoals de komst van Oekraïense kinderen in opvang en onderwijs, het geïntensiveerde toezicht van de inspectie op passend onderwijs, de modernisering van het Participatiefonds in het primair onderwijs en het verplicht inrichten van ouder- en jeugdsteunpunten binnen…

Lees meer

Opvang van en onderwijs aan Oekraïense vluchtelingenkinderen

Opvang Naar verwachting komen er nog veel Oekraïense kinderen naar Nederland. Dat stelt opvangorganisaties voor vragen over onder meer het omgaan met trauma’s, taalverwerving en bedrijfsvoering. De website Kinderopvang Totaal heeft antwoorden op dit soort vragen gepubliceerd. Onderwijs Op verschillende plekken zijn gemeenten en scholen bezig het nieuwkomersonderwijs voor Oekraïense vluchtelingenkinderen te organiseren. Zij hebben…

Lees meer

Subsidie om onnodig zittenblijven structureel te voorkomen (2021, 2022, 2023)

Schoolbesturen vo kunnen tot 1 mei 2022 subsidie aanvragen om het voorkomen van onnodig zittenblijven structureel en duurzaam te verankeren in de schoolcultuur, het onderwijsbeleid en de praktijk. In aanvulling daarop kunnen besturen subsidie aanvragen voor zomerscholen en andere programma’s. Per vestiging kan eenmalig een bedrag van € 15.000 tot € 25.000 worden aangevraagd. Veel leerlingen…

Lees meer

CO2-meters vanuit de lumpsum vergoed

Minister Wiersma, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG hebben afspraken gemaakt over extra hulp bij ventilatie. Elk klaslokaal in het primair en voortgezet onderwijs krijgt een CO2-meter. Scholen ontvangen het geld voor de CO2-meters in de lumpsumbekostiging. Scholen die deze meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed. De ophoging…

Lees meer

Aanvragen lerarenbeurs 2022-2023 vanaf 1 april

Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen, kunnen van 1 april 18:00 uur tot en met 15 mei 23:59 uur 2022 de lerarenbeurs aanvragen via Mijn DUO. De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. De lerarenbeurs bestaat uit een…

Lees meer

Aantal voortijdig schoolverlaters stijgt, ambitie niet gehaald

Het ministerie van OCW heeft cijfers gepubliceerd over voortijdig schoolverlaten in het schooljaar 2020-2021. Het gaat hierbij om jongeren tussen de 12 en de 23 jaar die zonder startkwalificatie van school gaan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. In schooljaar 2020-2021 waren er 24.385 nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv’ers), ongeveer…

Lees meer

Vragen over de werking van de Wet Ruimte voor nieuwe scholen

Enkele maanden geleden stuurde de minister de Kamer een brief over de eerste aanvragen voor de bekostiging van nieuwe scholen volgens de nieuwe procedure van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen. Vóór 1 november 2021 moesten aanvragen worden ingediend door scholen die 1 augustus 2023 willen starten. In onze samenvatting van die Kamerbrief schreven we…

Lees meer